Podmienky používania internetových stránok www.servis-pc.sk

 

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky spoločnosti BiBOX s.r.o. potvrdzujete, že akceptujete tieto podmienky používania. Spoločnosť BiBOX s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že BiBOX s.r.o. udeľuje licencie na autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva. Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti BiBOX s.r.o..

 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje BiBOX s.r.o. a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov a služieb spoločnosti BiBOX s.r.o., s tým súvisiacich novinkách alebo užitočných informáciách, prípadne aj o ďalších aktivitách BiBOX s.r.o.. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach spoločnosti BiBOX s.r.o. majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Internetová stránka spoločnosti BiBOX s.r.o.umožňuje záujemcom o ponúkané služby ich objednanie za osobitne stanovených podmienok. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté, sa nebudú považovať za dôverné, ani súkromné a spoločnosť BiBOX s.r.o. nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť BiBOX s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky.

 

Autorské právo

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenie spoločnosti BiBOX s.r.o. ako aj označenia produktov a služieb uvádzané v jednotlivých dokumentoch sú ochrannými známkami spoločnosti BiBOX s.r.o. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

Newsletter – odber noviniek

Osobám, ktoré prostredníctvom tejto internetovej stránky, alebo iným určeným spôsobom prejavia záujem a súhlas so zasielaním informačných letákov a pre tento účel poskytnú e-mailovú adresu budú pravidelne zasielané spoločnosťou BiBOX s.r.o. informácie o aktuálnych ponukách alebo súvisiacich informáciách spoločnosti BiBOX s.r.o.. Rovnakým spôsobom je možné aj zasielanie informačných letákov zrušiť.

 

Tieto podmienky sú vydané spoločnosťou BiBOX s.r.o., sídlom Mierové námestie 19, 903 01 Senec, IČO: 47 434 856, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92433/B. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

 

V Senci, 1.januára 2015